werk       profiel      contact

geerlings-landschapsarchitectuur-haarlem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontwikkeling Zwemmerslaan, Haarlem

De ontwikkellocatie Zwemmerslaan is een braakliggend terrein aam de rand van Molenwijk in Haarlem. De locatie en omgeving hebben veel kwaliteit: op de overgang naar de Groene Zoom van het naoorlgogse stadsdeel Sclalkwijk, nabij het Spaarne en de brug naar Heemtede en er zijn veel grote bomen aanwezig.

Het project zet in op de ontwikkeling van een woongebied dat zich kenmerkt door een buitenruimte met een infromeel karakter en gemeenschapsgevoel. Door de opzet van de gebouwen en doordat auto's uit het beeld zijn wordt de groene omgeving voelbaar in de buurt eb worden zoveel mogelijk bomen behouden.. De ambities op het gebied van duurzaamheid zijn hoog. Daarnaast wordt gestreefd naar bijzondere woonvormen en zelfbouw.

Het Stedenbouwkundig Programma van Eisen voor de Zwemmerslaan is een uitwerking van de Onntwikkelvisie Molenwijk-Noord. Dit SPvE is samen met Teeke Bouma architectuur/stedenbouw gemaakt (van hem zijn ook de getoonde tekeningen). Het omvat richtlijnen voor bouwvolumes, buitenruimte en duurzaamheidsaspecten.

Opdrachtgever: gemeente Haarlem
In samenwerking met Teake Bouma architectuu/stedenbouw
Jaar: 2022-2024