werk       profiel      contact

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kanaalzone Alkmaar

De kanaalzone in het centrumgebied van Alkmaar transformeert van industrieel transportkanaal naar een uitnodigende stadsrivier die verbindt. Vanuit de gemeente Alkmaar werkte ik hier - met gemeentelijke adviseurs, ontwikkelende partijen en ontwerpbureaus - aan verschillende ontwikkelprojecten n de kanaalzone. . Hierbij had ik een begeleiende rol.

In het noordelijk deelgebied, de Viaanse Molen, is streefbeeld 'de zachte stad', een stedelijk landschap, waarin groen en water de belangrijke drager zijn. Belangrijke opgaves waren hier de transformatie van een kantorengebied naar een gemengd woon-werkgebied (ontwikkelkader door Urhahn, www.urhahn.com/transformatie-kantorenpark-de-viaanse-molen) en de ontwikkeling van PEN-dorp (stedenbouwkundig plan door de Zwarte Hond i.s.m. buro Mien Ruys). Daarnaast werkte ik aan de visie op de kanaaloevers in de hele stad: het Alkmaars Kanaalpark (Feddes Olthof, https://www.feddes-olthof.nl/alkmaars-kanaalpark)

Type project: visie, kaderplan, stedenbouwkundig plan
Opdrachtgever / samenwerking: Gemeente Alkmaar
Jaar: 2021