werk       profiel      contact

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advisering Landschapsplan Blankenburgverbinding

Namens het Recreatieschap Midden-Delfland heb ik geadviseerd bij het opstellen van het Landschapsplan Kwaliteitsprogramma Blankenburgverbinding. Het Landschapsplan wordt gemaakt door Feddes/Olthof. Het Recreatieschap is één van de gebiedspartijen.

De Blankenburgverbinding is een nieuwe snelwegverbinding tussen de A15 en de A20 ten westen van Vlaardingen, onder Het Scheur door. Op de noordoever doorsnijdt het tracé het zuidelijk deel van het waardevolle cultuurlandschap van Midden-Delfland. Hierbinnen llgt een aantal recreatiegebieden die in eigendom en/of beheer zijn van het Recreatieschap Midden-Delfland, waaronder het Oeverbos, het Volksbos en de Krabbeplas.

Type project: advisering landschapsplan
Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland / Groenservice-Zuid-Holland
Jaar: 2014