werk       profiel      contact

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esplanade Croeselaan Utrecht

De Croeselaan maakt deel uit van de hoofdstructuur van de westzijde van het Stationsgebied Utrecht.
Na herinrichting zal de Croeselaan zich kenmerken door een laanbeplanting van drie rijien lindes in een middenberm met aan de oostzijde een brede wandelzone die leidt naar het Jaarbeursplein, de zogenaamde esplanade. De esplanade is geheel in natuursteen uitgevoerd, ook onder de luifel van de aanliggende Rabobank. Het fietspad van gebakken klinkers zorgt voor samenhang met de rest van het stationsgebied, waarvoor het basismateriaal gebakken klinkers is. Binnen de natuursteenverharding is op subtiele wijze een zonering aangebracht, door de toepassing van natuursteen met verschillende afwerkingen en formaten.
Het basisvlak bestaat uit grote natuursteentegels, die goed aansluiten op het interieur van de gebouwen. Daarbinnen ligt een strook van natuursteenkeitjes. In deze keitjesstrook krijgen fietsvoorzieningen, verlichting, voorrijdzones, invalideparkeerplaatsen en meubilair een plek. Daarnaast blijft een royale obstakelvrije, openbare ruimte over als looproute.
Met de verschillen tussen tegels en keitjes wordt een sterk samenhangend beeld bereikt over de gehele lengte en breedte van de esplanade, een praktische en flexibel te gebruiken basisinrichting en een verfijnd en geraffineerd beeld.

Type project: inrichtingsplan
Opdrachtgever: Ingenieursbureau gemeente Utrecht
In samenwerking met: Ingenieursbureau Gemeente Utrecht
Jaar: 2009