werk       profiel      contact

geerlings-landschapsarchitect-haarlem-flexwoningen-brasavillage-h-zuid-amsterdan-stedenbouwkunigplan-ontwerp-openbare-ruimte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flexwoningen H-buurt Zuid "Brasa village" Amsterdam

IIn het zuiden van de H-buurt in Amsterdam-Zuidoost komen op een braakliggend terrein ongeveer 520 flexwoningen, die hier voor 15 jaar  blijven staan. Voor dit gebied heb ik ontworpen aan het stedenbouwkundig plan "Brasavillage" en de inrichting van de openbare ruimte, in nauwe samenwerking met de gemeente en de corporaties (Ymere, Rochdale, Eigen Haard) met hun architecten (Faro, RU+PA, Concrete).

De nieuwe ontwikkeling zorgt voor verbinding van de H-buurt met  het Brasapark, een groot dakpark op de A9. De nieuw buurt, ook wel Brasavillage genoemd, krijgt een compacte stedenbouwkundige opzet, waarbij een besloten binnenwereld ontstaat, die contrasteert met de grote omliggende groene ruimtes. De woongebouwen worden geclusterd rond een reeks collectieve verblijfplekken, die tevens betekenis hebben als wadi’s. Een centraal autoluw pad (woonerf) vormt de interne hoofdontsluiting. Parkeren is geconcentreerd bij de entree van de buurt aan de Huntumdreef.
Tussen de gebouwen zijn doorzichten en paden naar de lommerrijke waterkant en het Brasapark . Op het knooppunt van het doorgaande fietspad Abcouderpad en het centrale pad van de buurt komt een buurtplein met verschillende voorzieningen.
Aan de buitenranden van de buurt staan de gebouwen met hun voeten in het landschap.

Door minimalisatie van de verharding met beperkte ruimte voor auto’s kan de binnenwereld – ondanks de hoge woningdichtheid -  een groen karakter krijgen met veel hagen, grasbermen, groene plekken, grote bomen en klimplanten.  De bomen zijn snelgroeiende pionierssoorten (bijvoorbeeld wilg, els, berk), aangevuld met enkele soorten die ouder worden. In de collectieve tuinen staan ook kleinere (bloesem)bomen en heesters. In samenspraak met toekomstige bewoners kunnen hier elementen worden toegevoegd, zoals een moestuin, bloementuin en een schuur of kas.
Naast de beplanting zorgt de verharding ervoor dat de buitenruimte één sterke identiteit krijgt. Alle paden in de binnenwereld zijn van gebakken klinkers, in de bosrand zijn halfverharde paden.

Type project: Stedenbouwkundig plan en Ontwerp openbare ruimte
Opdrachtgever/samenwerking: gemeente Amsterdam
In samenwerking met: Faro ( coördinerend architect voor het Stedenbouwkundig Plan, Royal Haskoning DHV (technische uitwerking openbare ruimte)
Jaar: 2023-2024