werk       profiel      contact

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruimtelijke visie Bospolder-Tussendijken

Het programma Resilience Bospolder-Tussendijken 2028 heeft als doel dat BoTu over negen jaar de eerste veerkrachtige wijk van Rotterdam is. De gemeente heeft markpartijen opgeroepen aan deze ontwikkeling bij te dragen. Voor toekomstige initatieven is het nodig de ruimtelijke ambities en het ruimtelijk kader voor de langere termijn in beeld te hebben. Zo kan stap voor stap aan een krachtige wijk worden gewerkt, zonder dat de samenhang verloren gaat en kansen worden gemist. Dat is wat deze ruimtelijke visie omvat..

De ruimtelijke ambities heben betrekking op:
- Verbinden met de omgeving en versterken van de waardevolle randen, waaronder het Dakpark, de Schie en historische Delfshaven. De omliggende dijken en het kanaal zijn een kwaliteit, maar zorgen ook voor isolement.
- Verdichten en programma. Met nieuwe bebouwing de stadsstraat Schiedamseweg, het hart van BoTu en de stadsentree Marconiplein versterken.
- Vergroenen en verblijfskwaliteit verbeteren, met name van de Schie, de hoofdstraten van de wijk en pleinen. Daarnaast een netwerk van inclusieve woonstraten met pluskwaliteit (voor in het bijzonder kinderen en ouderen).
- Verduurzamen, klimaatadaptatie. Integreren in opgaves openbare ruimte en renovatie naoorlogse flats.

Gemeente Rotterdam
Type project: Ruimelijke visie
Jaar: 2018-2019