werk       profiel      contact

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masterplan Hoekse Park Bergschenhoek

Het Hoekse Park zal worden ontwikkeld als deel van het Regiopark Rottemeren. Daarbij moet het een sterk, robuust en herkenbaar parkgebied worden dat is opgewassen tegen grote stedelijke druk.
Het Hoekse Park bestaat uit twee verschillende gebieden met ieder een eigen karakteristiek.
Het westelijk gebied wordt getypeerd als volgt: intensieve recreatie, gesloten/half-open landschapsbeeld, relatief dynamisch. Dit staat tegenover extensieve recreatie, een open landschapsbeeld, één grote landschappelijke eenheid, relatief weinig dynamiek in het oostelijk deelgebied.
Het westelijk deelgebied ontleent zijn landschappelijke kwaliteit aan het bos en hoogwaardige parkranden. Daarnaast is dit deelgebied een uitgebreid netwerk van routes voor de fietser, wandelaar, ruiter en kanoër met verbindingen naar het Hoge en Lage Bergse Bos en het oostelijk deelgebied. Voorts wordt de recreatieve betekenis verhoogd door het toevoegen van recreatieve voorzieningen enerzijds, anderzijds door het vergroten van de mogelijkheid van ‘vrij gebruik’, verbonden aan de openbaarheid en toegankelijk van het gebied.
In de oostelijke polder staat behoud en ontwikkeling van de landelijke en natuurkwaliteiten van dit natte, open weidelandschap voorop. Passend bij dit natuurlijk karakter is het recreatief gebruik hier extensief, op de beleving van natuur en landschap gericht.

Type project: masterplan
Opdrachtgever: dS+V/gemeente Rotterdam,
Stadsregio Roterdam
Jaar: 2004-2005