werk       profiel      contact

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kop Lombok Utrecht

De Kop van Lombok in het stationsgebied van Utrecht zal een ingrijpende transformatie ondergaan door de aanleg van de grootschalige infrastructuur van de Westpleintunnel en HOV-banen. De realisatie van de Westpleintunnel biedt de kans de stedelijke structuur tussen Lombok en de binnenstad - met daartussen de spoorbundel - aan te helen en het Lombokplein te realiseren. Echter, gezien de dominantie en grote schaal van de nieuwe infrastructuur is het tegelijkertijd een complexe opgave hier een leefbaar gebied, een “goed stuk stad” te doen ontstaan. Een korte studie is verricht ter verkenning van deze opgave.
De aanheling van de stedelijk structuur tussen het huidige Lombok en de spoorbundel bestaat uit het doortrekken van de drie lange lijnen die de hoofdstructuur vormen van Lombok en de verbinding met de binnenstad via de tunnels onder het spoor leggen.
De ruimtelijke en functionele kwaliteit van het nieuwe Lombokplein en de haalbaarheid van de aanheling van de stedelijke structuur staat of valt met de realisatie van de sterke gebouwde en functioneel goed werkende wanden aan de drie belangrijke lijnen van Lombok (Vleutenseweg, Kanaalstraat, Leidsche Rijn) en het Lombokplein. Daarnaast moeten de openbare ruimtes een passende maat krijgen, die aansluit op enerzijds de kleine schaal van Lombok en anderzijds het grootschaliger stationsgebied.
Twee inrichtingsschetsen zijn gemaakt als ‘voorbeelduitwerkingen’ van de beoogde stedelijke hoofdstructuur van Lombok. Deze voorstellen zijn ontwikkeld ‘vanuit de openbare ruimte’.

Type project: studie
Opdrachtgever: Ingenieursbureau gemeente Utrecht
Jaar: 2009