werk       profiel      contact

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dorpsplein De Meern

De Meern krijgt een dorpsplein. Het huidig plantsoen op het kruispunt van de Zandweg en Castellumlaan ziet er verzorgd uit, maar heeft weinig gebruikswaarde en de kerk ligt erachter vestopt. Het nieuwe dorsplein wordt een verblijfplek met een sterkere verbinding met de kerk en de Leidsche RIjn. Het plein biedt ruimte voor ontmoeting, kleine evenementen en terrassen. Het vormt ook het entreegebied voor de kerk. De bebouwing aan de noord- en westzijde van het plein zullen in later stadium (her)ontwikkeld worden.

De verharding van het plein bestaat uit een vloer van gebakken klinkers die zich uitstrekt totaan de aangrenzende bebouwing. Daarbinnen liggen enkele bijzondere groen- en waterelementen. De kerk krijgt een groene rand met zitelementen en bloemrijke beplanting. De bomen staan in grote boomspiegels met vaste planten. In de verharding is een cirkel met waterspuiters opgenomen. Aan de Leidsche Rijn komt een royale aanlegsteiger, waar in ieder geval de boot met Sinterklaas zal aankomen..

Type project: inrichtingsplan / schetsontwerp
Opdrachtgever en in samenwerking met : Stadsingenieurs Gemeente Utrecht
Jaar: 2015