werk       profiel      contact

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontwikkelvisie Molenwijk-Noord

In de naoorlogse wijk Molenwijk-Noord in Haarlem-Schalkwijk zijn grote ontwikkelingen op komst, zoals het voornemen van Pré Wonen om 11 portiekflats te slopen De ontwikkelvisie is de leidraad voor de transformatie van Molenwijk-Noord in de komende tien jaar tot een aangenaam groen woonmilieu, met een divers woningaanbod en passende voorzieningen. Water en groen zijn van belang tegen hittestress, voor waterberging en voor een activerende, aantrekkelijke leefomgeving voor jong en oud.

Toekomstige ontwikkelingen aan de noordrand van de buurt, aan de parkway Europaweg, versterken de oriëntatie van de wijk naar buiten en de markante entree tot de wijk met hoge bebouwing en groen.
Daarnaast zorgt de nieuwe bebouwiing voor een tussenschaal, die bemiddelt tussen de grote schaal van de Europaweg en de kleinschalige buurten van de zuidelijker delen van Molenwijk. Nieuwe en bestaande bebouwing vormen samen logische ensembles, die met voorkanten en open plinten (i.p.v. de huidige situatie met veelal achterkanten en dode plinten) naar de openbare ruimte zijn gericht.
Centraal in de buurt komt het Waddenpark. De langgerekte, in oost-westrichting gelegen ruimte, brengt eenheid in de buurt ‘over de Zuiderzeelaan (doorsnijdende wijkontsluiting) heen’. Tevens legt het verbinding met de Groene Zoom. Water is een belangrijk onderdeel van het park. Het Waddenpark nodigt uit tot beweging, ontspanning en ontmoeten.
De ontwikkeling aan de westkant van de buurt zorgt voor versterking van het landschappelijk karakter van dit deel van de Groene Zoom van Schalkwijk, waar voorheen een groot schoolgebouw stond.

Opdrachtgever: gemeente Haarlem
In samenwerking met ontwerpers gemeente (perspectieftekeningen door Teake Bouma) en ontwerpers Pré Wonen (Mark van der Heide, Jan van Spanje)
Jaar: 2020-2022