werk       profiel      contact

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natuuractiviteitencentrum Oostvaardersland

De Oostvaardersplassen worden verder ontwikkeld als uniek, dynamisch natuurgebied, dat maar zeer beperkt toegankelijk is via stilte-routes. De aangrenzende groengebieden hebben meer recreatieve ontwikkelingsmogelijkheden. In onze visie wordt het open landschap met water en rietlanden van de Oostvaarderplassen wordt doorgezet aan de zuidkant van het spoor en verbonden met de Oostvaardersplassen door één waterpeil en ecoduikers. Daarnaast komt er een voetbrug over het spoor, tevens uitkijkpunt over de natuurgebieden, waardoor een rondwandeling vanuit het Oostvaardersveld naar de Oostvaardersplassen mogelijk wordt.
De recreatieve ontwikkeling van het Oostvaardersveld concentreert zich in het gebied tussen de Knardijk en het open veld. Hier ligt centraal het Natuuractiviteitencentrum en daarnaast zijn er themapaden door de verschillende landschappelijke milieus, natuurspeelplaatsen, een parkeerplaats, ecolodges en een natuurkampeerterrein.
Het Natuuractiviteitencentrum is één groot observatorium, gesitueerd als een vooruitgeschoven post in het open gebied. Het grasland is hier opgetild en de functies van het NAC zijn hieronder geschoven.
Het centrale activiteitenpad verbindt alle onderdelen. Het activiteitenpad maakt een doorsnede door de verschillende landschappelijke milieus, op verschillende niveaus, en vormt de ruggengraat van voorzieningen, activiteiten en routes.

Type project: prijsvraag, visie, schetsontwerp
Opdrachtgever: Staatsbosbeheer
In samenwerking met: Studio NL-D
Jaar: 2009