werk       profiel      contact

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versterken oeverwallen Oude Rijn in het Venster Bodegraven-Woerden

De oeverwallen van de Oude Rijn in het Venster Bodegraven-Woerden hebben een bijzondere landschappelijke en cultuurhistorische status.
Tegelijkertijd verandert het gebied snel. Boederijen worden woningen, de landbouw vergroot haar schaal, ondernemers ontwikkelen nieuwe activiteiten en woningen worden toegevoegd. De bijzondere landschappelijke status van het gebied betekent niet dat nieuwe ontwikkelingen moeten worden tegengegaan, maar wel dat heel zorgvuldig moet worden omgegaan met de kenmerkende ruimtelijke kwaliteiten. Dit inspiratieboek geeft hiervoor handreikingen, bestaande uit heel concrete, maakbare bouwstenen en een rijkdom aan beelden om te inspireren.
Naast het ontwikkelen van de inhoudelijke handreikingen is dit project erop gericht inzicht en enthousiasme bij bewoners en bedrijven op te bouwen, zodanig dat zij zelf aan de slag gaan. Het gaat immers grotendeels om percelen en erven, gronden van bewoners, waar niet de overheid maar particulieren zeggenschap hebben. Het is de bedoeling dat de bewoners en ondernemers in het gebied in de vorm van een vereniging de rol van inspirator en motivator op zich gaan nemen, ook voor de langere termijn.

Type project: inspiratieboek
Opdrachtgever: gemeente Bodegraven, gemeente Woerden
In samenwerking met: Appm management consultants
Jaar: 2011