werk       profiel      contact

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oostfank en tijdelijke inrichting Oude Vest, Breda

De Oude Vest vormt de rand van de middeleeuwse binnenstad van Breda. Werkzaamheden aan het riool, die vroegen om verlegging van de hoofdrijbaan, zijn aangegrepen voor vergroening van het gebied en versterken van de verblijfskwaliteit. Hierbij is gestreefd naar eenvoudige ingrepen met groot effect en hergebruik van materialen. Aan de zijde van de binnenstad hebben parkeerplaatsen en een ventweg plaatsgemaakt voor een royaal trottoir met ruimte voor terrrassen en een brede groene baan. Het groen bestaat uit gazon, kruidenrijk gras en bestaande en nieuwe grote bomen. De nieuwe bomen zijn verplantbaar, wanneer dit wenselijk blijkt bij de definitieve herinrichting van het gebied. Als experiment in het kader van klimaatadaptatie watert alle verharding van het voetgangersgebied rechtstreeks af op de groene baan. Door het groen loopt een pad van hergebruikte keien. Deze ligt op de plek van de historische stadsmuur, waarvan vlak onder maaiveld nog veel restanten aanwezig zijn.

Type project: visie en inrichtingsplan
Opdrachtgever: Gemeente Breda
In samenwerking met: Gemeente Breda
Jaar: 2016
Uitvoering: 2017