werk       profiel      contact

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paardenbeleid Midden-Delfland

Er is in Midden-Delfland veel vraag vanuit de omliggende steden naar paardenpensions en maneges. Maar hier tegenover staat dat het gebied niet zo geschikt is voor paardenactiviteiten vanwege de natte, slappe bodem.
Volwaardige paardenhouderijen zijn hier alleen economisch voldoende draagkrachtig wanneer het zeer grootschalige, intensieve bedrijven zijn.
Dergelijke grootschalige bedrijven gaan echter niet samen met de kwaliteitsdoelen op het gebied van landschap en natuur. Kortom, de paardensector is economisch gezien geen alternatief voor de melkveehouderij als hoofdpijler van het gebied. Daarom wordt ingezet op een paar zelfstandige maneges en/of pensionstallen op daarvoor goed geschikte plekken aan de randen van het gebied bij de recreatiegebieden (goede ontsluiting, aanwezigheid ruiterpaden, nabijheid stad). Daarnaast is het houden van paarden als verbrede functie van een agrarisch bedrijf of als beheer van natuurgebieden mogelijk.

Dit plan komt in grote mate overeen met het paardenbeleid voor de gemeente Leidschendam-Voorburg, doordat het zeer vergelijkbare gebieden betreft: veenweidegebieden, gelegen nabij of temidden van groot stedelijk gebied.

Type project: visie, beleidsplan
Opdrachtgever: gemeente Midden-Delfland
Jaar: 2010 en update 2017