werk       profiel      contact

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruimtelijk kader stadassen Schiedam

De Nieuwe Damlaan en de 's Gravelandseweg zijn in de Visie openbare ruimte Schiedam benoemd als belangrijke verbindende routes naar de stad. Voor deze beide 'stadsassen' is een ruimtelijk kaderplan gemaakt voor nieuwe ontwikkelingen op en aan de stadas, met als primaire invalshoek de openbare ruimte. Het realiseren van de beoogde structuur richt zich op de korte en lange termijn. Realisatie zal deels gebeuren door middel van inrichtingsplannen en deels door te werken als kader voor nieuwe bouwontwikkelingen en beleidsplannen.
Het is de bedoeling dat de overige structuren en gebieden uit de Visie openbare ruimte op vergelijkbare wijze zullen worden uitgewerkt.

Type project: kaderplan
Opdrachtgever: Gemeente Schiedam
Jaar: 2011