werk       profiel      contact

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuinen van Genta Breda

Tuinen van Genta is onderdeel van een reeks van ingrijpende transformaties van gebieden rond het spoor.
Het plangebied vormt een relatief besloten enclave. Voorheen was het een fabrieksterrein met loodsen en overslag naar het spoor. In de toekomst komen hier ca. 175 woningen.

Vier ontwerpmotieven vormen de essentie van het stedenbouwkundig plan, dat ik samen met Inbo maakte:.

1. Presentatie aan spoor en Teteringsedijk
De spoorzone is grootschalig en landschappelijk met een brede ecologische zone (wadi) en wat hogere bebouwing, die zorgt voor een geluidsluw klimaat erachter. De Teteringsedijk heeft een verfijnder en statiger karakter.

2. Koppeling tussen spoorlandschap en Teteringsedijk
Lijnen vanaf het spoorlandschap en vanaf de dijk steken het gebied in en vormen de ruimtelijke en functionele dragers van het plan. Deze lijnen refereren aan de historische, agrarische verkaveling en ook aan het voormalig fabrieksterrein dat zich richtte naar spoor en dijk.

3. Bbinnenwereld
Bijzonder is een groot groen en openbaar toegnakelijk hof. Via poorten en informele routes is deze collectieve tuin met de hele buurt verbonden.

4. Industrieel verleden
In Tuinen van Genta blijft het industriele verleden zichtbaar. De sigarenfabriek Genta wordt getransformeerd en vormt aan het Veld van Genta een markant punt in de buurt en aan het spoor.

Type project: Stedenbouwkundig plan en Voorlopig Ontwerp buitenruimte
Opdrachtgever : Synchroon en Era
In samenwerking met: Inbo (SP), Climmy Schneider (beplantingsontwerp hof)
Jaar: 2017-2020 / 2023 (hof) uitgevoerd